Què oferim?

Què oferim?

A banda de l’estricte  manteniment de piscina, Folgado Piscines us oferim un ampli ventall de solucions a tot tipus de problemes que es presenten en la llarga vida d’una piscina.

 • Manteniment de piscines periòdic
 • Neteja de piscina puntuals
 • Postes a punt per començar la temporada
 • Electròlisi salina o cloració salina
 • Reparació de bombes de piscina (els motors)
 • Reparacions o substitucions de qualsevol part de dels sistema de filtració (filtres de piscina de sílex, diatomees, catutxos…)
 • Reparacions o instal·lacions de quadres elèctrics
 • Tractaments d’aigües
 • Climatització i cobertes de tot tipus
 • Subministre de recanvis
 • Sistemes de dosificació i regulació de clor, PH…
 • Subministre de tot tipus de producte químic relacionat amb el manteniment de piscines
 • Subministre de sal (per electròlisi o per descalcificador)
 • Analítiques bàsiques per comprovar l’estat de l’aigua
 • Control químic
 • Assessorament i consultoria sense compromís