Electròlisi Salina

El sistema d’electròlisi salina o cloració salina és la referència pel que fa a sistemes de tractament d’aigües de piscina. Per la seva eficàcia s’està imposant a balnearis, hotels i piscines públiques.

equip de cloració salina

Si funciona en instal·lacions amb alts requeriments, per què no aplicar-ho a la piscina on es banya la seva família?

Amb un sistema d’electròlisi salina:

guanya la seva butxaca, ja que deixa de comprar productes clorats

guanya en seguretat, ja que deixa d’emmagatzemar i manipular productes químics diversos

guanya en comoditat, ja que l’aparell serà el que anirà creant el clor dins l’aigua in-situ

guanya en qualitat, la salabror de l’aigua redueix les irritacions en les mucoses, ulls etc. i la desinfecció és més eficient

guanya el medi ambient, ja que allarga la vida de l’aigua de la piscina