Particulars

Fer el manteniment d’una piscina a una casa particular ha de portar amb el temps a una confiança mútua, la del client amb nosaltres en tant que s’ha de poder oblidar que se li està fent un manteniment i ha de passar a gaudir plenament de la seva piscina, com la nostra en el client, ja que sols així aconseguim una comunicació fluida i sincera que ens ajuda a llarg plaç prevenir i resoldre possibles problemes futurs.

Com aconseguim a Folgado Piscines aquests nivells de confiança?

Són diversos els factors que ens diferencien, per un costat la nostra organització en cooperativa fa que es doni un alt nivell d’autocontrol, el fet que siguem pocs treballadors però tots involucrats en la seva gestió i desenvolupament fa que hi hagi molts més ulls posats en donar un bon servei. Per un altre costat, en el cas de de manteniments a cases particular tenim per norma assignar  un treballador fix per cada client, és a dir, cada client tindrà un sol tècnic assignat i només es donaran rotacions els dies en que el seu tècnic personal està de vacances. Tenim la privacitat dels clients com una de les normes més importants, és per això mateix que només un dels nostres treballadors serà l’encarregat de mantenir la seva piscina neta i sota la màxima exigència sanitària setmana rere setmana.