Comunitats

Qualitiat i tranquilitat

L’experiència ens diu que les principals característiques que busquen els veïns d’una comunitat en el manteniment de la piscina és que  sigui de qualitat i que no hi hagin ensurts. La piscina és una dels millors espais on els veïns gaudeixen de moments per compartir amb la família o fins hi tot de relax. Com ens passa a tothom, aquest moments no són mai tans com voldríem, és per això que és tant important que la piscina estigui sempre en les millors condicions. No hi ha res tan frustrant com que al pic de l’estiu et trobis un cartell a la piscina prohibint els bany.

Com aconseguim que això no passi? Senzillament, aplicant un pla de control exhaustiu que fa que en cas de qualsevol problemàtica, aquesta es pugui resoldre abans no afecti els nostres clients. Els nostres clients tenen sempre la seva instal·lació en perfecte estat d’us i en cas d’una avaria els nostres esforços van tots encaminats a que no afectin la utilització normal que en fan els veïns i les seves famílies.

Flexibilitat

No hi ha dues comunitat de veïns iguals, ni que busquin un mateix servei. És per això que el primer que busquem en un primer contacte és un diàleg sincer sobre quines són les necessitats de la comunitat i quins són els serveis concrets que realment estan buscant. És sempre sobre aquestes premisses que nosaltres adaptarem la nostra oferta de serveis. Entenem que és primordial la flexibilitat i és a través de l’intercanvi d’opinions que ens anem emmotllant a les característiques que necessita el client.

Com aconseguim que això passi? En el primer contacte, amb xerrades i si fa falta amb reunions amb els veïns. I una vegada ja estem oferint el servei, tenim un telèfon amb dedicació absoluta a disposició de la junta de veïns, per que ens facin arribar tota mena de dubtes, suggeriments…